Ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie

Tankowanie

Ceny paliw:
fakty i mity
Dowiedz się więcej  
Aktualności

Ceny paliw w Europie

W Polsce ceny paliw na stacjach należą niezmiennie do najniższych w Europie. W krajach Unii Europejskiej obecnie zarówno benzyna jak i olej napędowy są tańsze jedynie w Bułgarii i Rumunii. Poniżej aktualizowane na bieżąco ceny z Europy. Sprawdź gdzie i za ile tankują Europejczycy


Czytaj dalej  
Dowiedz się

 

Czym jest dywersyfikacja dostaw?


Czy możemy funkcjonować bez dostaw rosyjskiej ropy?


Skąd sprowadzamy ropę naftową?

 


Czytaj dalej  
Kampania edukacyjna polskiego przemysłu paliwowego

Ceny paliw
fakty i mity

1 Czy wojna w Ukrainie ma wpływ na ceny paliw w Polsce?

TAK. Wojna w Ukrainie oznacza przede wszystkim radykalne ograniczenie importu ropy i gotowych paliw (oleju napędowego) z Rosji do UE. Wprowadzane sankcje praktycznie go odetną. Jest to ewidentny koszt wojny. Ograniczenie importu ropy naftowej i paliw z Rosji, wraz z globalnym wzrostem popytu na benzynę, wpłynęło na wzrost giełdowych notowań paliw gotowych.

2 Czy ORLEN decyduje o cenach paliw w Polsce?

NIE. Ceny hurtowe paliw w Polsce i w całej Europie ustalane są przede wszystkim w oparciu o notowania gotowych produktów paliwowych czyli benzyny i diesla na europejskich giełdach. O notowaniach tych nie decydują poszczególne koncerny paliwowe, a czynniki rynkowe, czyli relacja pomiędzy podażą a popytem.

3 Czy ORLEN zawyża ceny paliw w Polsce?

NIE. Obniżenie cen hurtowych w Polsce spowodowałoby wzrost eksportu paliw z Polski do innych krajów, gdzie paliwo jest droższe. Paliwo jest produktem regionalnym i jego import i eksport może odbywać się w ramach UE w sposób swobodny. W konsekwencji mogłoby dojść do sytuacji, w której zaczęłoby brakować paliw w Polsce. Co więcej, przepisy antymonopolowe nakazują hurtową sprzedaż paliw w zbliżonych cenach dla wszystkich uczestników rynku.

4 Czy ORLEN jest monopolistą na rynku polskim?

NIE. Grupa ORLEN po połączeniu z Lotosem posiada 65% udziału w polskim rynku i obejmuje on łącznie sprzedaż detaliczną prowadzoną przez stacje ORLEN oraz hurtową na rzecz klientów zewnętrznych. Polski rynek paliw jest otwarty, według POPiHN w pierwszych 3 kwartałach 2022 r. ok. 30% gotowych paliw (benzyna, diesel, lpg) pochodziło z importu. Import paliw w ramach UE może przebiegać swobodnie, bez barier celnych. W Polsce funkcjonują 44 podmioty uprawnione do takiej działalności, na podstawie koncesji prezesa URE.

5 Czy ORLEN niemal wszystkie zyski czerpie z produkcji i handlu paliwami w Polsce?

NIE. Znacząca część zysków Grupy ORLEN pochodzi z innych źródeł niż produkcja paliw w Polsce. To miedzy innymi produkcja i sprzedaż paliw na rynkach zagranicznych (3 rafinerie zagraniczne i ponad 1000 stacji w Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji), produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, a także sprzedaż produktów petrochemicznych, czyli przede wszystkim materiałów do produkcji tworzyw sztucznych. Grupa ORLEN to największa firma w Europie Środkowej, której produkty są dostępne w 100 krajach na całym świecie.

6 Czy modelowa marża rafineryjna pokazuje wielkość zarobku koncernu?

NIE. ORLEN nie opuszcza, ani nie podnosi modelowej marży. Modelowa marża rafineryjna jest rynkową miarą wartości jaką osiągają rafinerie w wyniku przerobu ropy na gotowe produkty naftowe. Nie jest to ani wskaźnik zarobku koncernu, ani cen paliw na stacjach. To uproszczony wskaźnik, głównie dla inwestorów, działający w oparciu o konkretne liczby, czyli globalne, rynkowe notowania cen ropy i gotowych paliw, niezależne od firm paliwowych. Marże modelowe zachowują się w taki sam sposób dla wszystkich koncernów w regionie, różni je jedynie struktura produkcji poszczególnych firm.

7 Czy ceny paliw muszą być ściśle skorelowane z siłą nabywczą w danym kraju?

NIE. Rynek paliw jest rynkiem regionalnym, na którym towar może się swobodnie przemieszczać do innych krajów, niezależnie od siły nabywczej w danym kraju. Główne składniki cen paliw, czyli ropa naftowa, energia elektryczna i gaz, są cenami rynkowymi i są na zbliżonym poziomie dla wszystkich producentów w regionie, niezależnie od poziomu średnich zarobków w danym kraju.

8 Czy ceny na stacjach muszą wzrastać proporcjonalnie do cen ropy?

NIE. Ceny hurtowe paliw w Polsce i Europie ustalane są przede wszystkim w oparciu o notowania gotowych produktów paliwowych, czyli benzyny i diesla na międzynarodowym rynku. Dla naszego kraju i Europy Zachodniej jest to rynek ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). Ze względu na fakt, że samochody jeżdżą na paliwa, a nie na ropę, koszt ropy nie ma bezpośredniego wpływu na cenę paliw. W momencie, gdy na rynku podaż paliw nie jest w stanie nadążyć za popytem, mechanizmem regulującym rynek jest cena.

9 Czy ceny paliw w Polsce rosły najszybciej w Europie?

NIE. Porównywanie procentowe wzrostów cen paliw może prowadzić do błędnych wniosków z kilku powodów. Po pierwsze przed wojną ceny paliw różniły się znacząco w Europie, a paliwa w Polsce należały do najtańszych, w związku z tym wyższy wzrost procentowy był liczony od niższej ceny wyjściowej. Po drugie poszczególne rynki w Europie były w różnym stopniu zasilane tańszą, rosyjską ropą i odchodzenie od niej również dzieje w różnym tempie w poszczególnych krajach, co wiąże się z różnym kosztem tej zmiany. Ceny paliw w Polsce, niezmiennie należą jednak do najniższych w całej Unii Europejskiej i są wyraźnie niższe niż w krajach naszego regionu.

10 Czy ORLEN miał w ostatnich latach ponadnormatywne zyski?

NIE. Wysokie zyski ORLENu były możliwe między innymi dzięki wzrostom marży petrochemicznej, czyli dotyczącej produkcji tworzyw oraz znaczącej rozbudowie segmentu energetycznego, w tym przejęciu Energi oraz nowych odnawialnych źródeł energii. Na rynku paliw widoczne też były efekty skutecznej walki z szarą strefą. Od 2015 r. do 2019 r. wzrost sprzedaży oleju napędowego w Polsce wynosił 48%, a benzyny 26%.

11 Czy ORLEN marnuje wypracowane zyski?

NIE. ORLEN inwestuje zyski między innymi w projekty, które pozwolą polskiej gospodarce uniezależniać się od importu paliw kopalnych. Jest to szczególnie istotne w perspektywie zakazu sprzedaży w UE samochodów innych niż zeroemisyjne po 2035 roku. Dlatego musimy inwestować przede wszystkim w zieloną energetykę, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe, ale też paliwa alternatywne czy biomateriały. W 2022 roku Grupa ORLEN przeznaczy na wszystkie inwestycje 15 mld zł i jest to najwyższy wynik w jej historii. Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę ORLEN przekładają się także na konsekwentny wzrost wpływów odprowadzanych do budżetu państwa. Tylko w 2021 roku koncern wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł.


Ceny paliw w Europie

W Polsce ceny paliw na stacjach należą niezmiennie do jednych z najniższych w całej Unii Europejskiej.
Poniżej aktualizowane na bieżąco ceny z Europy.
Sprawdź gdzie i za ile tankują Europejczycy:

Benzyna Pb95 (zł/l) Wykres cen benzyny
Olej napędowy (zł/l) Wykres cen oleju napędowego

DOWIEDZ SIĘ:

Czym jest dywersyfikacja dostaw ropy?

rafineria

 

 

Rodzime koncerny paliwowe sprowadzają surowiec z różnych kierunków, przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, a także z USA, Afryki Zachodniej i Norwegii. To stabilizuje rynek i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne. Dywersyfikacja dostaw przynosi wymierne efekty. Jak podkreśla PKN Orlen w oficjalnych komunikatach, jeszcze w 2013 r. aż 98% surowca przerabianego przez rafinerie Grupy Orlen stanowiła ropa z Rosji. Obecnie udział ten spada do zaledwie ok. 10%.

Dzięki gromadzonym zapasom ropy i zakupom tego surowca z alternatywnych źródeł, Polska jest przygotowana na ewentualne wstrzymanie dostaw ze Wschodu.

W 2019 roku dostawy ropy rurociągiem „Przyjaźń” zostały wstrzymane na 46 dni. Powodem było zanieczyszczenie surowca. Mimo to, przez ten czas produkcja w polskich rafineriach była realizowana. Ta sytuacja wyraźnie pokazała, jak ważna jest dywersyfikacja dostaw.

Czy możemy funkcjonować bez dostaw rosyjskiej ropy?

Skąd sprowadzamy ropę naftową?

Import

Polskie koncerny sprowadzają ropę naftową na bazie kontraktów długoterminowych oraz zakupów spotowych. Według dostępnych informacji, dzięki umowie długoterminowej PKN Orlen z Saudi Aramco, ropa z Arabii Saudyjskiej zaspokoi 45% zapotrzebowania zintegrowanej Grupy Orlen. Zakupy spotowe realizowane są m.in. spoza Europy oraz z Morza Północnego. Z norweskich złóż na Morzu Północnym pozyskiwane są takie gatunki ropy, jak: Forties, Oseberg, Johan Sverdrup, Troll, Brent czy Ekofisk. Z kolei z Afryki Zachodniej sprowadzana jest ropa Forcados i Bonny Light. W koszyku dostaw Grupy Orlen znajdują się też gatunki WTI, Bakken i Mars wydobywane w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowe etapy w dywersyfikacji
dostaw surowców PKN Orlen: